Ändamålet med föreningen är att förbättra möjligheterna för dem som bor i Valdshult, vad gäller landsbygdsfrågor, Byalaget ska inspirera till nya initiativ och förbättringar och ta tillvara Valdshultsbornas önskemål och behov. Byalaget arbeta i nära samverkan med Gislaveds kommun och andra föreningar i bygden.

Vi har arbetat för att det ska byggas lägenheter i Valdshult och att vägarna ska förbättras.

Lägenheterna blev inflyttningsklara 1/6 1991 och adressen är Kyrkliden.

Byalaget har lagt ner mycket arbetat med att behålla badplatsen där vi har utökat parkeringen, sått nytt gräs, gjort en grillplats, nytt staket och målat om omklädnings hytten.

Vissa år har vi en knutsfest då vi dansar ut julen, den första hade vi den 13/1 1989.

1997 hade vi en hemvändardag tillsammans med hembygdsföreningen som firade 30 års jubileum.

Den 19/5 2001 invigde vi en allemansplan.

Den första lördagen i augusti så är det sommarfest vid badplatsen.

Vi har gjort en vandringsled utmed Vallsjön och rustat upp badhytterna.